Her beş gebeden dördü gebeliği esnasında en az bir reçeteli ya da reçetesiz ilaç kullanıyor!

Gebelikte ilaç kullanımı aslında hepimizin tahmininden daha sık. Lupatelli ve ark. 2014 yılında yayınladıkları Avrupa’dan bir çok ülke ve Avusturalya’dan yaklaşık 9500 kadını dahil ederek yaptıkları araştırmada, kadınların yaklaşık %81.2’sinin gebelikleri esnasında en az bir reçeteli ya da reçetesiz ilaca