Her beş gebeden dördü gebeliği esnasında en az bir reçeteli ya da reçetesiz ilaç kullanıyor!

Gebelikte ilaç kullanımı aslında hepimizin tahmininden daha sık. Lupatelli ve ark. 2014 yılında yayınladıkları Avrupa’dan bir çok ülke ve Avusturalya’dan yaklaşık 9500 kadını dahil ederek yaptıkları araştırmada, kadınların yaklaşık %81.2’sinin gebelikleri esnasında en az bir reçeteli ya da reçetesiz ilaca

Gebelik sırasında epilepsi tedavisi için ilaç kullanımı güvenli mi?

Zor bir soru. Epilepsi tedavisi için ilaç kullanımı bazı riskler içerse de kullanılmaması da pek masum değil. Epilepsi nöbeti geçiren bir anne adayının karnındaki bebeğin maruz kaldığı riskler oldukça fazladır. Özellikle nöbet sırasında annenin bozulan solunum fonksiyonu bebeğin oksijensiz kalmasına