Gebelikte ilaç Kullanımının Doğru Bilinen Yanlışları

Gebelik sırasında ilaç kullanımına baktığımız zaman bu konuda çok fazla kafa karışıklığı olduğunu görmekteyiz. Çevresel nedenlere bağlı teratojenite kavramı ilk defa 1929 yılında radyasyonun ve 1941 yılında da hamilelik sırasında geçirilen kızamıkçık (rubella) enfeksiyonunun fetüse olan etkilerinin tanımlanması ile ortaya atılmıştır.

Her beş gebeden dördü gebeliği esnasında en az bir reçeteli ya da reçetesiz ilaç kullanıyor!

Gebelikte ilaç kullanımı aslında hepimizin tahmininden daha sık. Lupatelli ve ark. 2014 yılında yayınladıkları Avrupa’dan bir çok ülke ve Avusturalya’dan yaklaşık 9500 kadını dahil ederek yaptıkları araştırmada, kadınların yaklaşık %81.2’sinin gebelikleri esnasında en az bir reçeteli ya da reçetesiz ilaca